DAGENS RÄTT

Öppet 11:30-21:00 A la Carte samt helglunch. Välkomna!